Help, mijn huis verzakt!

In uw huis voelt u zich thuis. De plek waar u zich veilig en op uw gemak voelt. Wanneer u in de gaten heeft dat uw huis verzakt (is) tast dit het veilige gevoel aan. Daarnaast kan een verzakking ook tot grote schade lijden, wat op den duur voor een enorme kostenpost kan zorgen. Het is dus belangrijk dat een verzakking zo snel mogelijk opgelost wordt. Maar hoe ontstaat een verzakking? En wat zijn de gevolgen van een verzakte fundering? In dit artikel vertellen we u er alles over.

Hoe ontstaat een verzakking?

De verzakking van een woning komt bij veel mensen als verrassing. Logisch, want wie verwacht er nou bij de bouw of koop van een woning dat de woning na een aantal jaar begint te verzakken? Toch komt het helaas regelmatig voor.

De verzakking van een woning heeft in veel gevallen te maken met een problematische fundering. Hoe deze problemen ontstaan zijn erg uiteenlopend. We lopen de meest voorkomende oorzaken van een verzakte fundering even kort langs:

  • Externe factoren: grote hoeveelheden verkeer en zware bouwactiviteiten in de nabije omgeving veroorzaken trillingen in de grond, welke de draagkrachtige grond aantasten.
  • Vochtverlies: in droge zomers wordt grondwater verdampt en trekken bomen meer water uit de grond dan normaal, wat ook voor een aantasting van de draagkrachtige grond zorgt.
  • Bodemgesteldheid: door wegspoelen van de draagkrachtige grond of door inklinking van veen- of kleigrond krijgt de fundering niet meer dezelfde steun als bij de bouw.
  • Verschillende funderingstypen: wanneer men ervoor kiest om een aan- of uitbouw te laten bouwen wordt er soms voor verschillende funderingstypen gekozen, dit kan leiden tot ongelijkheid.
  • Geconcentreerde belasting: door constructieve fouten of het overbelasten van één of meerdere delen van de woning begeeft de fundering het na verloop van tijd onder de druk.

De gevolgen van een verzakking

Dergelijke funderingsproblemen zullen op den duur tot de verzakking van een fundering kunnen leiden. De gevolgen van een verzakking zijn in veel gevallen makkelijk terug te zien aan het uiterlijk van de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende kenmerken:

  • Merkbaar scheve vloeren in de woning
  • Hoogteverschil tussen het trottoir en de woning
  • Klemmende deuren en ramen (los van de seizoenen)
  • Scheuren in de muur of gevel

Verzakking oplossen met een funderingssysteem

Dat uw woning te maken heeft gehad met een verzakking betekent niet dat uw woning een compleet nieuwe fundering nodig heeft. Integendeel, in bijna alle gevallen kan de fundering zelfs hersteld worden zonder dat hier hevige werkzaamheden voor nodig zijn.

Door middel van een funderingssyteem kan de fundering naar het originele niveau ‘getild’ worden en hier vervolgens weer op vastgezet worden. En door van tevoren een uitgebreid funderingsonderzoek uit te voeren en hier de specifieke oorzaak vast te stellen kan voorkomen worden dat het in de toekomst weer gebeurt. Eventuele ontstane schade door de verzakking kan u, op vaak onzichtbare wijze, laten repareren/herstellen door een vakbedrijf.