Hoe belangrijk is een inboedelverzekering afsluiten?

In de praktijk maken we bij een woning steevast een onderscheid tussen hetgeen wat tot de opstal en hetgeen wat tot de inboedel behoort. Voor alle zaken die los zitten en dus bij een eventuele verhuis eenvoudig meegenomen kunnen worden geldt dat ze tot de inboedel behoren. In eerste instantie lijkt het er veelal op het eerste zicht naar uit te zien dat deze zaken slechts een beperkte hoeveelheid aan waarde vertonen. Al snel zal in de praktijk echter het tegenovergestelde blijken. In ieder geval, zou jij graag een inboedelverzekering willen afsluiten, maar stel je, je daar nog enkele vragen over? Dan is het de moeite waard om even snel de onderstaande informatie te lezen.

Hoe belangrijk is het afsluiten van een inboedelverzekering?

Laat ons om te beginnen meteen maar even één van de vaakst gestelde vragen beantwoorden. Voor heel wat mensen geldt dat ze zich in eerste instantie afvragen of het afsluiten van een inboedelverzekering nu wel echt interessant is of niet. Dat is zeker het geval. In eerste instantie lijkt het er vaak naar uit te zien dat de inboedel van een woning slechts een beperkt bedrag vertegenwoordigd. Dat is echter alleen maar schijn. In de praktijk zal je dan ook kunnen vaststellen dat de waarde van de inboedel wel degelijk snel behoorlijk fors kan oplopen.

Niet alleen zorgt bovenstaande ervoor dat het zeer belangrijk kan zijn om een inboedelverzekering af te sluiten. Daarnaast is het ook nog eens zo dat je er goed aan doet om deze verzekering regelmatig even te laten herzien. Veel mensen sluiten ze één keer af en kijken er vervolgens nooit meer naar terug. Dat is niet de bedoeling. Het is zo dat je eigenlijk telkens wanneer je een grote aankoop hebt gedaan of na enkele jaren een herziening dient aan te vragen van je verzekering. Doe je dat niet en doet er zich plots een bepaald schadegeval voor? Dan is het meer dan waarschijnlijk zo dat de uitbetaling uit je inboedelverzekering niet voldoende toereikend zal zijn.

Welke schade dekt een inboedelverzekering precies?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het zeer van belang om een onderscheid te maken tussen de opstal en de inboedel. Dit niet in het minst wanneer je uiteraard zelf eigenaar bent van het pand waarin je woont. Als huurder heb je, je in principe alleen maar druk te maken over het verzekeren van de inboedel. Dat geldt echter niet voor de eigenaar van vastgoed.

Wanneer hij (of zij) zich optimaal wil beschermen tegen een mogelijk schadegeval is het namelijk zo dat er goed aan wordt gedaan om deze beide verzekeringen af te sluiten. Hoe dan ook, de inboedelverzekering dekt dus enkel en alleen schade die ontstaat aan de inboedel en dus aan de loszittende onderdelen. Het gaat daarbij bovendien meer concreet om de volgende soorten schade:

  • Brand- en schroeischade;
  • Schade door een blikseminslag of stormschade;
  • Schade als gevolg van inbraak of diefstal;
  • Bedorven etenswaren als gevolg van een stroomstoring;
  • Waterschade;

Is er sprake van één of meerdere van bovenstaande soorten schade aan de inboedel in jouw woning? Dan zal je dus altijd kunnen rekenen op de tussenkomst van de verzekeraar.

Is de inboedelverzekering bij wet verplicht?

Zowel voor de opstalverzekering als voor de inboedelverzekering geldt dat ze allebei niet wettelijk zijn verplicht. Dit gezegd hebbende is het zeker en vast wel zo dat allebei deze verzekeringen erg belangrijk zijn. Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald is het namelijk in de praktijk zeker en vast zo dat veel mensen onderschatten hoeveel waarde hun inboedel kan vertegenwoordigen. Sluit je hiervoor dan vervolgens geen verzekering af en word je geconfronteerd met een bepaald schadegeval? Dan zal de volledige waarde waar je inboedel over beschikt verloren gaan.

Diks verzekeringen – Voor zakelijke en particuliere verzekeringen.

Ondanks het feit dat er aldus geen  sprake is van een wettelijke verplichting voor het afsluiten van een inboedelverzekering is dit toch wel sterk aan te raden. Stel je bijvoorbeeld maar eens voor dat er een brand uitbreekt en dat je volledige inboedel in vlammen opgaat. Dat is op zich natuurlijk al erg, maar vervolgens zal je een volledige nieuwe inboedel met eigen financiële middelen moeten aanschaffen. Dit kan financieel erg belastend zijn. Ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting doe je er dus zeker en vast wel goed aan om een verzekering voor je inboedel af te sluiten.

Hoe kan je de kosten van je inboedelverzekering drukken?

De inboedelverzekering wordt vaak geheel ten onrechte bestempeld als een (zeer) dure verzekering. Dat is het in de praktijk eigenlijk niet. Dit gezegd hebbende is het zeker wel zo dat er verschillende manieren bestaan om de kosten van deze verzekering te drukken. Zo is het bijvoorbeeld altijd erg van belang om een correcte inschatting te maken van de waarde van je inboedel. Het oververzekeren van je inboedel is niet interessant omdat de verzekeraar die meerwaarde eigenlijk in de praktijk nooit zal uitbetalen. Wil je dus met andere woorden graag de kosten zo beperkt mogelijk houden? Dan is het maken van een realistische inschatting van de waarde van je inboedel altijd zeer belangrijk.

Vergeet niet om de inboedelverzekeringen te vergelijken!

Naast de bovenstaande bespaartips is het tot slot ook te allen tijde van belang om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende inboedelverzekeringen die er op de markt worden aangeboden. Door het uitvoeren van een dergelijke vergelijking sla je meteen twee vliegen in één klap, namelijk:

  1. Het is mogelijk om een op vlak van inhoud zo optimaal mogelijke verzekering af te sluiten;
  2. Je kan de kosten van je inboedelverzekering vrij eenvoudig drukken;

Het uitvoeren van zo’n inboedelverzekering vergelijken was in het verleden een behoorlijk probleem. Toen moesten mensen erg veel tijd investeren in het uitvoeren van zo’n vergelijking. Dat was het gevolg van het feit dat men manueel naar alle verschillende verzekeraars een e-mail moest sturen met de vraag om een offerte te kunnen krijgen voor de inboedelverzekering. Vervolgens konden deze offertes worden vergeleken waardoor er meteen kon worden achterhaald welke verzekering bij welke verzekeraar nu precies de meest interessante keuze was. Tegenwoordig kan het uitvoeren van zo’n vergelijking echt veel eenvoudiger. Je weet dan ook veelal binnen slechts enkele seconden wat nu precies de beste verzekering is voor je inboedel die op de markt is terug te vinden.